รอบรู้เรื่องบ้าน ครัว สวน

ถังขยะ

ถังขยะ สีต่างกันช่วยแบ่งประเภทขยะ

ถังขยะ สีต่างกันช่วยแบ่งประเภทขยะ

ในประเทศไทยมีการรณรงค์ให้ทำการแยกขยะก่อนทิ้งมาเกือบ 10 กว่าปีแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผล เพราะเรายังมีการทิ้งขยะในถังขยะเดียวกันอยู่ แต่ก็มีคนหลายคนให้รัฐบาลลองนำวิธีของต่างประเทศมาใช้ แต่ก็อย่างว่าคนไทยคุ้นชินกับการทิ้งขยะแบบนี้ไปแล้ว แต่ในประเภทเราก็มีการนำถังขยะแยกประเภทเข้ามาใช้ โดยถังขยะจะแบ่งเป็นสีต่างๆ โดยแต่ละสีจะไว้ใช้ใส่ขยะชนิดต่างๆ ถังขยะแยกประเภทที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 สี คือ – สีเหลือง : สำหรับขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ขยะแห้ง เช่น กระดาษ เศษผ้า พลาสติก เป็นต้น – สีเขียว : สำหรับขยะที่ย่อยสลาย เน่าเปื่อยได้ สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือขยะเปียก เช่น เปลือกผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เป็นต้น – สีน้ำเงิน : สำหรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ รีไซเคิลได้ยากแต่ไม่ใช่ขยะเป็นพิษ…