รอบรู้เรื่องบ้าน ครัว สวน

About Us

เราคือ Mymomzaz.com เว็บไซต์ที่จะเป็นเหมือนคลังความรู้เรื่องบ้านๆ ตกแต่งบ้าน ทำสวน ทำครัว ให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้าน การออกแบบตกแต่งภายใน หรือตัวบ้านเพิ่ม เพราะเรี่องบ้าน ที่อยู่อาศัย ไม่ใช่เรื่องเล็ก บ้านเปรียบเสมือนความฝันของทุกคน ที่อยากทำงานหาเงิน มีบ้านเป็นของตัวเอง

การบ้านสร้างสักหลัง ให้สวยและพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกให้เจ้าของบ้าน ไม่ใช่เรื่องง่าย หากบ้านหลังนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในบ้าน แน่นอนได้เลยว่า ไม่มีใครชอบอะไรเหมือนกันเสมอไป ฉะนั้นปัญหาเวลาเลือกซื้อ หรือออกแบบต่อเติมตัวบ้าน จะมีปัญหาวิ่งเข้ามาร้อยแปด เธอชอบแบบนั้น ฉันชอบแบบนี้แน่นอน ซึ่งเราจะคอยทำหน้าที่หาแนวทางสร้าง ตกแต่ง เรื่องบ้านๆทั้งหมด มาให้กลุ่มคนรักบ้าน ได้ศึกษา เก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้ปรับเปลี่ยนมาเป็นบ้านหลังน้อยของตนเอง อย่างเช่น คุณแม่ชอบทำครัวมาก บ้านหลังที่คุณแม่อยู่จะต้องมีตัวครัวที่ใหญ่และอุปกรณ์ครัว เครื่องครัวทุกอย่างครบครัน และการเข้าครัวแต่ละครั้งจะต้องไม่กระทบผู้อาศัยคนอื่น เรื่องกลิ่นอาหาร หากบ้านของคุณมีการวางระบบระบายอากาศ ควัน มาเป็นอย่างดี

มาทำบ้าน บ้านบ้าน มาเป็นบ้านที่น่าอยู่กันเถอะ จับมือไปกับเรา mymomsaz.com