รอบรู้เรื่องบ้าน ครัว สวน
ผนังคอนกรีต มวลเบา ทางเลือกใหม่งานก่อสร้าง

ผนังคอนกรีต มวลเบา ทางเลือกใหม่งานก่อสร้าง

ผนังคอนกรีต มวลเบาเป็นคอนกรีตที่มีความหนาแน่นหลังอบแห้งแล้วต่ำกว่า 2000 kg/m3 ซึ่งโดยทั่วไปคอนกรีตจะมีความหนาแน่นประมาณ 2400 kg/m3  การทำผนังแบบมวลเบาจะใช้มวลน้ำหนักเบา ผสมในเนื้อคอนกรีตแทนมวลหนัก ก็คือ หิน อาจจะแทนที่บางส่วนหรือจะทั้งหมดเลยก็ได้ TEXCA เป็นมวลเบาชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการผลิตโดยผ่านการเผา เพื่อให้ขยายตัวในที่อุณหภูมาสูงกว่า 1250 องศาเซลเซียส ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้น้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูง จึงมีการนำ TEXCA มาเป็นส่วนผสมในการทำผนังคอนกรีตมวลเบา คอนกรีตที่มีส่วนผสมของ TEXCA จะสามารถออกแบบให้มีความหนาแน่ได้ตามความต้องการ โดยจะมีความหนาแน่นได้ตั้งแต่ 680 – 1850 2400 kg/m3  และกำลังอัด 10 – 500 kg/cm2 คุณสมบัติของ ผนังคอนกรีต ที่มีส่วนผสม TEXCA ผนังคอนกรีต…