รอบรู้เรื่องบ้าน ครัว สวน
ตกแต่งห้องนั่งเล่นอย่างไรให้ ถูกใจ และใช้ประโยชน์ได้จริง

ตกแต่งห้องนั่งเล่นอย่างไรให้ ถูกใจ และใช้ประโยชน์ได้จริง

จากการสำรวจห้องนั่งเล่นถือว่าเป็นห้องที่คนเราใช้และชอบมากที่สุดในบ้าน เพราะอะไรน่ะเหรอ นั่นก็เพราะว่าเป็นห้องที่เก็บรวบรวมสิ่งที่เราและคนในบ้านชอบเอาไว้และ ยังเป็นห้องที่รวมทุกคนในบ้านมาอยู่ด้วยกันยามว่าง และะทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว เช่นดูหนังเล่นเกม พูดคุย จึงถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในบ้านจุดหนึ่งเลย ดังนั้นการตกแต่งรวมการสร้างห้องนั่งเล่นจึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆอย่างที่ทุกคนคิดกัน เพราะว่าเราต้องคิดว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ห้องนี้ น่าสนใจ และสามารถดึงดูดทุกคนภายในบ้านให้มาอยู่รวมกันได้โดยไม่อึดอัด หรือรู้สึกไม่ดี เพราะการที่จะทำให้บ้าน  เป็นบ้านคือการที่ทุกคนในบ้านอาศัยอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตด้วยกันได้อย่างมีความสุข นั่นจึงถือเป็นจุดประสงค์ของบ้าน เมื่อห้องนั่งเล่นเป็นห้องที่ทุกคนในบ้านสามารถอยู่ด้วยกันได้ ดังนั้นห้องนั่งเล่นจึงจะเป็นสิ่งที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการและความชอบของทุกคนในบ้านไว้ ดังนั้นวันนี้เราจึงอยากที่จะันำเสนอเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยให้ห้องนั่งเล่นเป็นศูนย์รวมความสุขของทุกคนที่อยู่ภายในบ้าน โดยการตกแต่งเพียงเล็กๆน้อยๆ ก็สามารถทำให้ศูนย์รวมของบ้านแห่งนี้ดูดีขึ้นได้  แสงไฟและความสว่าง เริ่มจากแสงไฟ เพราะจากการวิจัยไฟนั้นมีความสามารถในการสรา้งบรรยากาศและทำให้มนุษย์ตอบสนองต่อสีแต่ละสีของแสงไฟที่ต่างกัน ดังนั้นการเลือกแสงไฟจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการตกแต่งห้องนั่งเล่น   ดูเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์นั้น แน่นอนว่าหลายๆคนอยากจะเลือกดฟอร์นิเจอร์ตามสไตล์ที่ตัวเองชอบ แต่เราก็ต้องคิดถึงเรื่องของรูปแบบบ้านรวมถึงสไตล์ของคนอื่นๆ ในครอบครัวด้วย   การตกแต่งกำแพง กำแพงก็ถือเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการทำให้ห้องนั่งเล่นน่าอยู่ขึ้นโดยอาจจะทำภาพวาดมาติดไว้ หรือรูปครอบครัวก็ได้ หรือการติดตั้งชั้นวางของไว้สำหรับวางหนังสือที่คุณแม่ชอบ หรือของเล่นที่คุณลูกต้องการ ก็ได้  …