รอบรู้เรื่องบ้าน ครัว สวน

วิทยุสื่อสาร ข้อดี ข้อเสีย ของการใช้ในองค์กร

วิทยุสื่อสารถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าหน่วยงานไหนๆ ก็มีอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้อยู่แทบทุกๆ หน่วยงานหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่ๆไปจึงขนาดเล็กเลยก็ว่าได้ แม้ว่าในปัจจุบันการสื่อสารในหลายรูปแบบ เช่นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่มีแอพพลิเคชั่นมากมายมาช่วยให้การสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นนิยมในปัจจุบันอย่างมาก แต่วิทยุสื่อสารก็ไม่ได้มีความนิยมลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อย เพราะความสะดวกและความคล่องตัวในการทำงานนั้นค่อนข้างต่างกัน จึงยังเป็นที่นิยมและมีความเป็นไปได้ที่อนาคตจะยังคงเป็นที่นิยมมากขึ้นไปอีก

วิทยุสื่อสารนั้นมีหลากหลายประเภทและการใช้งานแตกต่างกันออกไป โดยจะแบ่งแยกตามความถี่ หากเป็นหน่วยงานหรือองค์กรใหญ่ๆ เช่น สถานีตำรวจ 1669 โรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ จะใช้ความถี่สูงโดยอาศัยเสาส่งสัญญาณของสถานีวิทยุในการส่งสัญญาณสื่อสาร ซึ่งสามารถสื่อสารได้ไกลถึง 20 – 30 กิโลเมตร ส่วนระบบการทำงานของวิทยุสื่อสารของหน่วยงานหรือองค์กรขนาดใหญ่นั้นก็คล้ายกับคลื่นวิทยุที่เราฟัง ซึ่งจะใช้วิธีการหมุนหาคลื่น โดยแต่ละสถานีจะมีคลื่นความถี่เป็นของตัวเองและไม่ซ้ำกับสถานีอื่น แต่หากเป็นหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็กนั้น จะใช้คลื่นความถี่ต่ำ ซึ่งระยะการสื่อสารนั้นจะอยู่เพียงประมาณ ไม่เกิน 1 กิโลเมตรเท่านั้น ส่วนหลักการทำงานก็คล้ายๆ กัน แต่จะใช้ตัวส่งสัญญาณจากตัวอุปกรณ์สื่อสารนั้นโดยตรง ไม่ได้มีการอาศัยเสาส่งสัญญาณ

วิทยุสื่อสารหากจะพูดถึงข้อดีของวิทยุสื่อสารนั้น แน่นอนคงเป็นเรื่องของความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว ในการสื่อสาร และที่สำคัญคือสามารถกระจายข้อมูลได้ทั้งหมดโดยการพูดแค่ครั้งเดียว ต่างจากโทรศัพท์มือถือที่ต้องทำการชุมสายก่อนจึงจะสามารถสนทนารวมได้ อุปกรณ์เหล่านี้ถูกผลิตมาให้มีความสามารถในการประหยัดแบตมากๆ ซึ่งสามารถอยู่ได้ถึง 2 – 3 วันเลยก็ว่าได้

ส่วนข้อเสียก็คงหนีไม่พ้นระยะของการสื่อสาร แต่นั้นก็ยังไม่ได้ถือว่าส่งผลกระทบมากนัก ซึ่งข้อเสียที่ได้รับผลกระทบจริงๆ คงเป็นเรื่องของการดักฟังจากความถี่ หากใครที่มีวิทยุสื่อสารก็สามารถฟังข้อความหรือเสียงที่มีการสื่อสารได้แล้ว กรณีหน่วยงานสถานีตำรวจจะไปตั้งด่านสะกัดจับผู้ร้ายแล้วผู้ร้ายมาดักฟังจากวิทยุสื่อสาร ก็คงรับรู้ถึงแผนของตำรวจได้ ซึ่งข้อเสียนี้ส่งผลกระทบเต็มๆ กับหน่วยงานบางหน่วยงาน แต่ก็เป็นผลดีกับบางหน่วยงานเหมือนกัน เช่น โรงพยาบาลนั้นก็ใช้ร่วมการสื่อสารร่มกับรถร่วมหรือว่ามูลนิธิกู้ภัยต่างๆ ซึ่งหากมีการแจ้งถึงเหตุการหรืออุบัติเหตุ ทุกหน่วยงานก็จะระดมกันเข้ามายังที่เกิดเหตุได้ทันท่วงที