ที่ดินยุบตัว หนึ่งในสาเหตุบ้านทรุด ที่ตรวจสอบและแก้ไขได้

ที่ดินยุบตัว หนึ่งในสาเหตุบ้านทรุด ที่ตรวจสอบและแก้ไขได้

ที่ดินยุบตัว หนึ่งในสาเหตุบ้านทรุด ที่ตรวจสอบและแก้ไขได้

            ปัญหาดินยุบตัว” คือสิ่งที่ชวนให้หลายคนปวดหัว เพราะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้บ้านทรุดได้ หากไม่ใส่ใจปัญหาที่เกิดขึ้น ก็จะทำให้สียเวลาและเสียเงิน เพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้าง ดังนั้น จึงควรตรวจสอบปัญหาดินยุบตัวด้วยวิธีต่าง ๆ พร้อมทั้งศึกษาถึงวิธีแก้ปัญหาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1.สืบทราบประวัติที่ดิน ปลอดภัยจากปัญหาบ้านทรุด

การตรวจสอบที่ดินป้องกันบ้านทรุด หมายถึง ให้มองย้อนกลับไป ว่าก่อนจะเป็นที่ดินว่างเปล่า ซึ่งถูกถมจนเรียบร้อยแล้วนั้น ตรงพื้นที่นี้เคยเป็นอะไรมาก่อน เช่น เป็นแอ่ง บ่อน้ำ หรืออยู่ใกล้กับแม่น้ำ รับรองได้เลยว่าต่อให้ถมดินอย่างไรก็ยุบตัวลงอยู่ดี สืบเนื่องจากดินอมน้ำมาเป็นเวลานาน บวกกับตั้งหากตั้งอยู่ใกล้กับคลองหรือแม่น้ำ ทำให้ถูกกัดเซาะตลอดเวลา

2.ป้องกันบ้านทรุด ด้วยการศึกษาจุดที่เกิดดินยุบตัว ว่าอยู่โซนไหนของกรุงเทพฯ

เป็นที่ทราบกันดีว่ากรุงเทพฯเสี่ยงต่อปัญหาบ้านทรุดมากที่สุด เนื่องจากที่ดินที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลนั้น มีอัตรายุบตัวลงประมาณ 1 เซนติเมตรเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นผลมาจากมีระดับน้ำทะเลหนุนเข้ามา ปีละปริมาณ 4 มิลลิเมตร ประกอบกับกรุงเทพฯมีพื้นที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

จนส่งผลให้พื้นที่เกิดดินเป็นแอ่งและทำให้เกิดปัญหาบ้านทรุดในที่สุด ซึ่งถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน ทั้งนี้นก็ขึ้นอยู่กับชนิดของดินและทัศนียภาพบริเวณนั้นด้วย สำหรับอัตราเฉลี่ยของการทรุดตัวในแต่ละเซนติเมตรนั้น เกิดจากบ้านช่องที่ถูกสร้างลงบนดินลักษณะอ่อนนุ่มนั่นเอง

3.พิจารณาที่ดินยุบตัวช่วงหน้าฝน ช่วยให้ปลอดภัยจากบ้านทรุด

ฝนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดดินยุบตัว จนส่งผลให้บ้านทรุดได้ แต่ฝนก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดูแย่ไปหมด เพราะสำหรับงานก่อสร้างหรืองานถมที่นั้น เมื่อมีฝนตกลงมาถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมาก เพราะจะใช้เวลานี้ตรวจสอบว่าที่ดินยุบตัวหรือไม่ โดยสามารถดูได้จากปริมาณดินที่ไหลไปกับน้ำฝน ขณะเดียวกัน หากเพิ่งถมที่ใหม่ๆ จะทำให้ดินมีความหนาแน่นขึ้น ปริมาณดินที่หลุดไปกับฝนก็มีน้อยตามไปด้วย

สำหรับการถมดินให้แน่นป้องกันบ้านทรุด แบ่งออกได้ 2 วิธี ได้แก่ 1.ถมแบบอัด เพื่อเพิ่มความหนาทีละชั้นหน้าดิน เมื่อฝนตกถูกชะล้างออกไป จัดเป็นวิธีที่สามารถป้องกันดินยุบตัวได้ดี และวิธีที่ 2 เป็นการถมแบบไม่อัด คือถมดินให้เต็มพื้นที่ทีเดียว มีข้อดีคือได้ความรวดเร็ว ส่วนข้อเสียคือ ดินยุบตัวแน่นอนหากเกิดฝนตกลงมา!!