รอบรู้เรื่องบ้าน ครัว สวน

ถังขยะ สีต่างกันช่วยแบ่งประเภทขยะ

ถังขยะในประเทศไทยมีการรณรงค์ให้ทำการแยกขยะก่อนทิ้งมาเกือบ 10 กว่าปีแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผล เพราะเรายังมีการทิ้งขยะในถังขยะเดียวกันอยู่ แต่ก็มีคนหลายคนให้รัฐบาลลองนำวิธีของต่างประเทศมาใช้ แต่ก็อย่างว่าคนไทยคุ้นชินกับการทิ้งขยะแบบนี้ไปแล้ว แต่ในประเภทเราก็มีการนำถังขยะแยกประเภทเข้ามาใช้ โดยถังขยะจะแบ่งเป็นสีต่างๆ โดยแต่ละสีจะไว้ใช้ใส่ขยะชนิดต่างๆ ถังขยะแยกประเภทที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 สี คือ

– สีเหลือง : สำหรับขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ขยะแห้ง เช่น กระดาษ เศษผ้า พลาสติก เป็นต้น

– สีเขียว : สำหรับขยะที่ย่อยสลาย เน่าเปื่อยได้ สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยหรือขยะเปียก เช่น เปลือกผลไม้ ใบไม้ เศษอาหาร เป็นต้น

– สีน้ำเงิน : สำหรับขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ รีไซเคิลได้ยากแต่ไม่ใช่ขยะเป็นพิษ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม ฟอย์ห่ออาหาร เป็นต้น

– สีแดง : สำหรับขยะอันตราย มีพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดไฟ ถ้านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง แตเตอรี่ เป็นต้น

 

ถึงจะมีถังขยะที่แยกประเภทใช้ในประเทศไทย แต่คนส่วนหนึ่งก็ยังนิยมทิ้งขยะรวมถุงเดียวกัน และนำไปทิ้งลงในถังขยะสีเขียวหรอสีเหลือง บางครั้งในบางพื้นที่ก็มีแค่สีเดียวเท่านั้น ถังว่าว่าบางคนจะใช้วิธีการแยกประเภทขยะแต่ไม่มีถังขยะที่แยกประเภทให้ทิ้งก็ไม่เป็นผลสุดท้ายขยะก็จะถูกทิ้งรวมกัน

สุดท้ายถ้าพึ่งใครไม่ได้ก็ต้องลองมาเริ่มจากตัวเอง เช่น ขยะที่สามารถขายเพื่อเป็นรายได้ เช่น ขวดน้ำ กระดาษ ก็เก็บรวบรวมไว้ เพื่อขายหารายได้ สำหรับขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ก็นำเศษอาหารไปทิ้งลงหลุ่มเพื่อให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ ส่วนขยะที่มีพิษนั้นควรมีการติดต่อหน่วยราชการมารับ แต่ถ้าเป็นของใช้ภายในบ้าน เช่น ถ่านไฟฟ้า ก็เก็บไว้รอการกำจัดอย่างถูกวิธี

คนทุกผลิตขยะออกมาทุกวัน จากสถิติในหนึ่งวันพบว่า คนในเมืองทิ้งขยะเฉลี่ย 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยขยะที่พบส่วนมากเป็นขยะจากวัสดุที่เราไม่ได้ใช้แล้ว เช่น ขวดพลาสติก เศษอาหาร เป็นต้น แต่คุณรู้ไหมว่าเราไม่สามารถจัดเก็บและกำจัดขยะได้ 100% ของขยะที่เกิดขึ้น ทำให้ยังมีขยะตกค้างในสถานที่ต่างๆ สร้างปัญหามลพิษต่อตัวเราและชุมชน

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรจะกระจายถังขยะแยกประเภทให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และหน่วยงานต่างๆ ก็ควรมีการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภทจะได้เป็นการช่วยกันอีกแรง การที่เราได้แยกประเภทขยะจะทำให้ขยะถูกกำจัดได้อย่างถูกวิธี